Zaburzenia integracji sensorycznej

Dziecko ciągle się rozwija, dlatego też jego postępy i zachowanie uważnie powinny być obserwowane przez rodziców i opiekunów. Z pozoru niewinna niezdarność malucha, szybkie zmęczenie czy wręcz zniechęcenie do jakichkolwiek aktywności mogą świadczyć o tym, że w jego przypadku dość poważnie zaburzona jest integracja sensoryczna.

Intensywny rozwój dziecka

O zjawisku związanym z zaburzeniami integracji sensorycznej, a więc i sposobach jej leczenia mówi się dopiero od lat 90 (gdzie w większości państw na całym świecie eksperci tym problemem u dzieci zajęli się już dużo wcześniej). Proces budowania integracji sensorycznej pojawia się już na etapie życia płodowego i towarzyszy dziecku do około 7 roku życia (z tym, że przez pierwsze jego trzy lata ten obszar rozwija się zdecydowanie najbardziej intensywnie).

Zaburzenia integracji sensorycznej

Jeżeli u dziecka integracja sensoryczna jest zaburzona, wówczas ma ono bardzo duże problemy z zachowaniem, nauką oraz rozwojem społeczno-emocjonalnym. Niestety takie problemy nie znikają wraz z wiekiem dziecka. Jest wręcz przeciwnie, bowiem jeśli nie zostanie zastosowana tu interwencja specjalisty i rodziców, kłopoty dziecka będą się tylko pogłębiały tym bardziej, im starsze ono będzie. Dobrze poprowadzone terapia jest w stanie zniwelować bardzo wiele zaburzeń związanych z sensoryczną integracją. Ważne jest jednak, aby rozpoczęta została ona możliwie jak najwcześniej.